Integritetspolicy

 

Välkommen till Primass!

Din integritet är viktig för oss. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi, Primass ("vi", "oss", "vårt"), samlar in, använder, och delar information om dig i samband med din användning av vår mobilapp och webbaserade program.

 

Information vi samlar in
När du använder Primass, kan vi samla in information som du direkt tillhandahåller, såsom kontaktuppgifter, samt information som automatiskt samlas in när du använder appen, inklusive men inte begränsat till enhetsinformation och användningsdata.

 

Hur vi använder din information
Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla, underhålla, och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster, samt för att skydda Primass och våra användare. Vi kan även använda din information för att kommunicera med dig, till exempel för att skicka uppdateringar eller viktig information om våra tjänster.

 

Delning av din information
Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, utom under de omständigheter som beskrivs i denna policy, inklusive när det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

 

Datasekretess och säkerhet
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av data. Vi begränsar tillgången till personlig information till dem som behöver veta den informationen för att behandla den å våra vägnar.

 

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller din personliga information, inklusive rätten att komma åt, rätta eller radera din personliga information. För mer information om dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår hantering av din information, vänligen kontakta oss.

 

Ändringar i vår Integritetspolicy
Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan, ändringar i denna policy publiceras på vår webbplats.

 

Kontakt
För frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss

Senast uppdaterad 17 april 2024