Gör det enkelt för assistent, kund och kontor

Läs mer om alla funktioner och hur Primass kan hjälpa dig just i din roll. Primass är anpassat för alla i hela assistansanordningen och länkar samman kedjan från assistent till betalare och myndighet.

Kund

Primass för dig

Av och för anordnare av personlig assistans

Underlätta administrationen

Primass är utvecklat av assistansanordnare som sett den stora mängd tid som finns att spara.

Det heltäckande systemet

Många företag idag har fler personregister än nödvändigt. Skär ner antalet antal register till ett.

Höj säkerhet & kvalitet

Genom att samla allt på övervakade servrar höjer ni både säkerhet och kvalitet på samma gång.

Låter det intressant?

Vill du veta mer om hur Primass kan effektivisera din verksamhet? Boka en kostnadsfri demonstration. Digitalt eller på plats hos dig.


Kontakt