Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul är uppdelad i flera delar och det finns även en funktion för avvikelserapportering.


Arbets- och journalanteckningar

Primass har en funktion för både arbetsanteckningar och journalanteckningar. På assistansanvändarnas profiler skriver ni arbetsanteckningar. Dessa kan redigeras i upp till en vecka innan de måste journalföras eller tas bort. Detta blir författaren påmind om genom epost. Om en assistansberättigad begär sin journal skriver ni ut den genom ett musklick.


Genomförandeplan

I Primass kan ni lägga in er befintliga genomförandeplan eller skapa en ny från grunden. Frågorna i denna kan sedan besvaras av den assistansberättigade direkt i Primass. När frågorna är besvarade kan ni och assistansanvändaren rapportera avvikelser på specifika punkter. Vill inte assistansanvändaren svara på frågorna digitalt finns möjligheten för er att överföra svaren in i Primass manuellt.


Uppgiftsfördelning

Primass uppgiftsfördelning fungerar likt genomförandeplanen så att ni lägger upp den befintliga eller skapar en helt ny från grunden med hjälp av vår designmall. Därefter godkänns den av arbetsledare och assistansanvändaren. Därefter kan avvikelser rapporteras. Vill inte assistansanvändaren svara på frågorna digitalt finns möjligheten för er att överföra svaren in i Primass manuellt.


Arbetsbeskrivning

Alla assistansanvändare i Primass har möjligheten att skapa sin arbetsbeskrivning med hjälp av vår designmall och vårt lättförståeliga användargränssnitt. Den färdiga arbetsbeskrivningen kopplas sedan till assistenternas profiler. En färdig arbetsbeskrivning kan användas för att rapportera avvikelser.


Avvikelserapportering

För att rapportera en avvikelse ska ett formulär fyllas i. Ett besvarat formulär innehåller all information ni behöver för att undersöka avvikelsen. När en avvikelse rapporteras i ditt uppdrag blir du uppmärksammad på detta genom epost. Avvikelsen journalförs sedan hos aktuell kund eller arkiveras i personalens arbetsanteckningar.

Senast uppdaterad 11 maj 2022

Funktionsöversikt