Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul är uppdelad i flera delar och det finns även en funktion för avvikelserapportering.


Arbets- och journalanteckningar

Primass har en funktion för både arbetsanteckningar och journalanteckningar. På assistansanvändarnas profiler skriver ni arbetsanteckningar. Dessa kan redigeras i upp till en vecka innan de måste journalföras eller tas bort. Detta blir författaren påmind om genom epost. Om en assistansberättigad begär sin journal skriver ni ut den genom ett musklick.


Genomförandeplan

I Primass kan ni lägga in er befintliga genomförandeplan eller skapa en ny från grunden. Frågorna i denna kan sedan besvaras av den assistansberättigade direkt i Primass. När frågorna är besvarade kan ni och assistansanvändaren rapportera avvikelser på specifika punkter. Vill inte assistansanvändaren svara på frågorna digitalt finns möjligheten för er att överföra svaren in i Primass manuellt.


Uppgiftsfördelning

Primass uppgiftsfördelning fungerar likt genomförandeplanen så att ni lägger upp den befintliga eller skapar en helt ny från grunden med hjälp av vår designmall. Därefter godkänns den av arbetsledare och assistansanvändaren. Därefter kan avvikelser rapporteras. Vill inte assistansanvändaren svara på frågorna digitalt finns möjligheten för er att överföra svaren in i Primass manuellt.


Arbetsbeskrivning

Alla assistansanvändare i Primass har möjligheten att skapa sin arbetsbeskrivning med hjälp av vår designmall och vårt lättförståeliga användargränssnitt. Den färdiga arbetsbeskrivningen kopplas sedan till assistenternas profiler. En färdig arbetsbeskrivning kan användas för att rapportera avvikelser.


Avvikelserapportering

För att rapportera en avvikelse ska ett formulär fyllas i. Ett besvarat formulär innehåller all information ni behöver för att undersöka avvikelsen. När en avvikelse rapporteras i ditt uppdrag blir du uppmärksammad på detta genom epost. När du sedan ändrar status på ärendet till ”slutfört” journalförs det automatiskt.


Senast uppdaterad 28 december 2020


Funktionsöversikt

Rekrytering

Många assistansanordnare vittnar om att rekryteringsprocessen är en stor tidstjuv i vardagen. Vi har ändrat på detta genom vår rekryteringsportal. Med hjälp av flera smarta funktioner hjälper vi er att sortera ut de

Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara

Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul är uppdelad i flera delar och det finns även en funktion för avvikelserapportering.

Tidrapportering

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr va

Lön

Primass är skapat av ett assistansföretag för att kunna hantera stora mängder löneexporter med så lite manuellt arbete som möjligt. Därför har vi stort fokus på att göra lönehanteringen smidig och flexibel

Aktiviteter

Vi har skapat Primass evenemangshanterare för att hjälpa er hålla koll på era utbildningar men den kan självklart användas till alla möjliga evenemang ni vill anordna.

Information

Att hålla assistenter och assistansberättigade uppdaterade kan vara en mycket tuff uppgift.

Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Kopplingar

Primass kan kopplas till flera lönesystem för att vara så flexibelt som möjligt

Varningar

Varje dygn skapas varningsrapporter i Primass som hjälper er fånga upp felaktigheter och påmminer om eventuella åtgärder.

Statistik

Statistik på allt från undersökningar till signerade anställningsavtal och utbildningar. Primass hjälper er få insikt.

Mobilapp

Med vår mobilapp för iOS och Android kan du som assistent se ditt schema, läsa företagets nyheter, tidrapportera och signera med BankID. Enkelt och snabbt, oavsett var du befinner dig.