Tidrapportering

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr vanligt idag, därför har vi i vår tidrapporteringsmodul inkluderat en kontrollfunktion som heter assistanskartläggningen. Denna funktion gör det enkelt att upptäcka felrapporterad tid


Digitala tidrapporter

Med Primass är era tidrapporter digitala. Detta är enligt oss det bästa alternativet för tidrapporter. Er verksamhet har mycket pengar och tid att spara i att skära ned på administration och att förhindra fel i handskrivna tidrapporter.


Rapportera utifrån faktiskt arbetad tid

I Primass kan man välja att basera tidrapporter på faktiskt arbetad tid. Detta innebär att assistenten får en tom tidrapport i början av månaden. Assistenten fyller sedan i de timmar som denne faktiskt jobbat direkt efter avslutat pass. För att förenkla tidrapporteringen har vi gjort Primass anpassat för olika plattformar. Vare sig assistenten använder en smartphone, Ipad, PC eller MAC så finns Primass tillgängligt.


Rapportera utifrån schemalagd tid

Ett annat alternativ för tidrapportering är att ge assistenter behörighet att basera sin tidrapport på schema. Detta görs genom att assistenten får en färdigifylld tidrapport utifrån schema. Allt assistenten sedan behöver göra är att rapportera avvikelser från schemat och godkänna.


Traktamenten, resor och måltider

Med Primass glöms ett traktamente aldrig bort, vare sig utrikes eller inrikes. Har du haft fria måltider kan du även ange dessa.


Alla tidstyper finns representerade

I Primass rapporterar assistenten alla tidstyper som kan tänkas behövas. Allt från assistanstid till havandeskapspenning och traktamenten rapporteras direkt i Primass. 


Attestering och digital underskrift

För att en tidrapport ska vara giltig behöver den attesteras i tre led. Detta görs i Primass. Första attesteringen görs av assistenten genom att skicka in tidrapporten. Därefter attesteras den av arbetsledaren och till sist av en administratör. Samtliga av dessa attesteringar jämställs med fysisk underskrift vilket gör att Försäkringskassan har godkänt Primass tidrapporter digitalt underskrivna.


Assistanskartläggning

Assistanskartläggningen är en mycket uppskattad funktion. Denna gör det möjligt för arbetsledaren och er att snabbt få en överblick över alla rapporterade assistanstimmar. Om det finns tid som inte rapporterats eller om två assistenter rapporterat dubbelt ser ni det enkelt.


Tidrapporter lagras även efter uppdraget

Med Primass är det ingen risk att tidrapporter försvinner. Även om assistansuppdraget upphör så finns tidrapporterna alltid kvar.


Vikarielista

Primass håller koll på när en assistent har rapporterat samma tid som en annan assistents sjukfrånvaro. Därför kan ni som är assistansanordnare skriva ut en färdig vikarielista, färdig att skickas till kommunen.

 


Senast uppdaterad 28 december 2020


Funktionsöversikt

Rekrytering

Många assistansanordnare vittnar om att rekryteringsprocessen är en stor tidstjuv i vardagen. Vi har ändrat på detta genom vår rekryteringsportal. Med hjälp av flera smarta funktioner hjälper vi er att sortera ut de

Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara

Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul är uppdelad i flera delar och det finns även en funktion för avvikelserapportering.

Tidrapportering

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr va

Lön

Primass är skapat av ett assistansföretag för att kunna hantera stora mängder löneexporter med så lite manuellt arbete som möjligt. Därför har vi stort fokus på att göra lönehanteringen smidig och flexibel

Aktiviteter

Vi har skapat Primass evenemangshanterare för att hjälpa er hålla koll på era utbildningar men den kan självklart användas till alla möjliga evenemang ni vill anordna.

Information

Att hålla assistenter och assistansberättigade uppdaterade kan vara en mycket tuff uppgift.

Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Kopplingar

Primass kan kopplas till flera lönesystem för att vara så flexibelt som möjligt

Varningar

Varje dygn skapas varningsrapporter i Primass som hjälper er fånga upp felaktigheter och påmminer om eventuella åtgärder.

Statistik

Statistik på allt från undersökningar till signerade anställningsavtal och utbildningar. Primass hjälper er få insikt.

Mobilapp

Med vår mobilapp för iOS och Android kan du som assistent se ditt schema, läsa företagets nyheter, tidrapportera och signera med BankID. Enkelt och snabbt, oavsett var du befinner dig.