Tidrapportering

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr vanligt idag, därför har vi i vår tidrapporteringsmodul inkluderat en kontrollfunktion som heter assistanskartläggningen. Denna funktion gör det enkelt att upptäcka felrapporterad tid


Digitala tidrapporter

Med Primass är era tidrapporter digitala. Detta är enligt oss det bästa alternativet för tidrapporter. Er verksamhet har mycket pengar och tid att spara i att skära ned på administration och att förhindra fel i handskrivna tidrapporter.


Rapportera utifrån faktiskt arbetad tid

I Primass kan man välja att basera tidrapporter på faktiskt arbetad tid. Detta innebär att assistenten får en tom tidrapport i början av månaden. Assistenten fyller sedan i de timmar som denne faktiskt jobbat direkt efter avslutat pass. För att förenkla tidrapporteringen har vi gjort Primass anpassat för olika plattformar. Vare sig assistenten använder en smartphone, Ipad, PC eller MAC så finns Primass tillgängligt.


Rapportera utifrån schemalagd tid

Ett annat alternativ för tidrapportering är att ge assistenter behörighet att basera sin tidrapport på schema. Detta görs genom att assistenten får en färdigifylld tidrapport utifrån schema. Allt assistenten sedan behöver göra är att rapportera avvikelser från schemat och godkänna.


Traktamenten, resor och måltider

Med Primass glöms ett traktamente aldrig bort, vare sig utrikes eller inrikes. Har du haft fria måltider kan du även ange dessa.


Alla tidstyper finns representerade

I Primass rapporterar assistenten alla tidstyper som kan tänkas behövas. Allt från assistanstid till graviditetspenning och traktamenten rapporteras direkt i Primass. 


Attestering och digital underskrift

För att en tidrapport ska vara giltig behöver den attesteras i tre led. Detta görs i Primass. Första attesteringen görs av assistenten genom att skicka in tidrapporten. Därefter attesteras den av arbetsledaren och till sist av en administratör. Samtliga av dessa attesteringar jämställs med fysisk underskrift vilket gör att Försäkringskassan har godkänt Primass tidrapporter digitalt underskrivna.


Assistanskartläggning

Assistanskartläggningen är en mycket uppskattad funktion. Denna gör det möjligt för arbetsledaren och er att snabbt få en överblick över alla rapporterade assistanstimmar. Om det finns tid som inte rapporterats eller om två assistenter rapporterat dubbelt ser ni det enkelt.


Tidrapporter lagras även efter uppdraget

Med Primass är det ingen risk att tidrapporter försvinner. Även om assistansuppdraget upphör så finns tidrapporterna alltid kvar.


Vikarielista

Primass håller koll på när en assistent har rapporterat samma tid som en annan assistents sjukfrånvaro. Därför kan ni som är assistansanordnare skriva ut en färdig vikarielista, färdig att skickas till kommunen.

 

Senast uppdaterad 11 maj 2022

Funktionsöversikt