Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara modernt, mobilanpassat, lättanvänt och självklart att arbetstidslagen ska följas.

 

Schemaläggningsverktyg

Att skapa ett schema i Primass är strukturerat och enkelt. Schemaläggaren börjar med att lägga grundschemats pass. Med Primass drag & drop-funktion blir schemaläggandet både smidigt och kul. När passen är utlagda lägger man ut assistenter på de pass de ska jobba. Bryter schemaläggaren mot dygns- eller veckovila varnar Primass.


Levande schema

Man kan som bekant inte veta i förväg hur vardagen kommer se ut. Därför är det när oväntade saker dyker upp viktigt att ha möjligheten att vara flexibel i schemat. Vi kallar det för ”levande schema”. För oss innebär det att man snabbt kan göra ändringar när saker dyker upp. Om assistenter byter pass eller om någon blir sjuk ska arbetsledaren kunna tillsätta vikarie och byta plats på assistenter på ett smidigt sätt.


Förslagsschema

Om du lagt ett eller flera scheman du vill ha feedback på kan du lägga ut det i arbetsgruppen på förslag. Den assistansberättigade och assistenterna kan då granska ditt förslag och komma med synpunkter på hur det kan bli bättre. Denna funktion är mycket omtyckt t.ex. vid planering av sommarschema.


Senast uppdaterad 28 december 2020


Funktionsöversikt

Rekrytering

Många assistansanordnare vittnar om att rekryteringsprocessen är en stor tidstjuv i vardagen. Vi har ändrat på detta genom vår rekryteringsportal. Med hjälp av flera smarta funktioner hjälper vi er att sortera ut de

Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara

Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul är uppdelad i flera delar och det finns även en funktion för avvikelserapportering.

Tidrapportering

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr va

Lön

Primass är skapat av ett assistansföretag för att kunna hantera stora mängder löneexporter med så lite manuellt arbete som möjligt. Därför har vi stort fokus på att göra lönehanteringen smidig och flexibel

Aktiviteter

Vi har skapat Primass evenemangshanterare för att hjälpa er hålla koll på era utbildningar men den kan självklart användas till alla möjliga evenemang ni vill anordna.

Information

Att hålla assistenter och assistansberättigade uppdaterade kan vara en mycket tuff uppgift.

Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Kopplingar

Primass kan kopplas till flera lönesystem för att vara så flexibelt som möjligt

Varningar

Varje dygn skapas varningsrapporter i Primass som hjälper er fånga upp felaktigheter och påmminer om eventuella åtgärder.

Statistik

Statistik på allt från undersökningar till signerade anställningsavtal och utbildningar. Primass hjälper er få insikt.

Mobilapp

Med vår mobilapp för iOS och Android kan du som assistent se ditt schema, läsa företagets nyheter, tidrapportera och signera med BankID. Enkelt och snabbt, oavsett var du befinner dig.