Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara modernt, mobilanpassat, lättanvänt och självklart att arbetstidslagen ska följas.

 

Schemaläggningsverktyg

Att skapa ett schema i Primass är strukturerat och enkelt. Schemaläggaren börjar med att lägga grundschemats pass. Med Primass drag & drop-funktion blir schemaläggandet både smidigt och kul. När passen är utlagda lägger man ut assistenter på de pass de ska jobba. Bryter schemaläggaren mot dygns- eller veckovila varnar Primass.


Levande schema

Man kan som bekant inte veta i förväg hur vardagen kommer se ut. Därför är det när oväntade saker dyker upp viktigt att ha möjligheten att vara flexibel i schemat. Vi kallar det för ”levande schema”. För oss innebär det att man snabbt kan göra ändringar när saker dyker upp. Om assistenter byter pass eller om någon blir sjuk ska arbetsledaren kunna tillsätta vikarie och byta plats på assistenter på ett smidigt sätt.


Önskeschema för lättare bemanning

Assistenterna fyller i sina önskescheman på sina profiler om hur de vill och kan arbeta. Detta underlättar sedan för arbetsledare och administratörer när de ska bemanna i kalendern. Grönt betyder att assistenten kan arbeta hela passet, gult betyder att assistenten kan arbeta delar av passet och rött betyder att assistenten inte är tillgänglig för arbete detta pass. Om ni dessutom fyller i "svar" i rullistan på assistenterna som ni ringt så hamnar det i statistiken under "ringstatistik".

 

Senast uppdaterad 11 maj 2022

Funktionsöversikt