Kontorsbild

För kontoret

Primass för dig som assistansanordnare
Kontorsbild
Schema Brytpunkter

Schemalägg enkelt och korrekt

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara modernt, mobilanpassat, lättanvänt och självklart att arbetstidslagen ska följas.
Läs mer

Korrekta tidrapporter

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr vanligt idag, därför har vi i vår tidrapporteringsmodul inkluderat en kontrollfunktion som heter assistanskartläggning. Denna funktion gör det enkelt att upptäcka felrapporterad tid.
Läs mer
Primass Tidrapportoversikt
Primass Lss Loner

Snabbare lönekörningar

Primass är skapat för att kunna hantera stora mängder löneexporter med så lite manuellt arbete som möjligt. Därför har vi stort fokus på att göra lönehanteringen smidig och flexibel
Läs mer

Arbetsanteckningar och journal på ett ställe

Primass har en funktion för både arbetsanteckningar och journalanteckningar. På assistansanvändarnas profiler skriver ni arbetsanteckningar. Dessa kan redigeras i upp till en vecka innan de måste journalföras eller tas bort. Detta blir författaren påmind om genom epost. Om en assistansberättigad begär sin journal skriver ni ut den genom ett musklick.
Läs mer
Kund Dokumentation Lss Primass
Primass Kund Ekonomi

Koll på uppdragens ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare. På assistansberättigads profil samlas allt som är reltaterat till uppdragets ekonomi. Här laddas månadsredovisningar och budget upp. Assistansbeslut från kommun och Förskringskassan anges här, detta ger Primass underlag för att redovisa använda timmar på ett sätt som är enkelt och lätt att begripa.
Läs mer

Hantera utbildningar enkelt

Primass gör det enkelt att planera utbildningar. Lägg till kommande utbildningar i evenemangshanteraren för att ge anställda och assistansberättigade en bra överblick på vilka utbildningar som kommer finnas tillgängliga.
Läs mer
Primass Utbildningar
Primass Rekrytera Assistenter

Snabbare rekrytering

Mycket av en assistansanordnares tid går åt till rekrytering av assistenter. Med Primass blir rekryteringen bekväm och anställningsprocessen blixtsnabb. Hitta snabbt lämpliga assistenter för uppdraget, kalla till intervju och skapa anställningsavtal som signeras med BankID.
Läs mer

Dela viktig information snabbt

Med Primass är det enklare än någonsin att låtar era medarbetare ta del av viktig information. Genom ett nyhetsflöde på Primass startsida kan ni hålla alla uppdaterade utan ansträngning. Alla anställda kan även läsa nyheterna i mobilappen.
Läs mer
Primass Nyheter Meddelandne

Av och för anordnare av personlig assistans

Underlätta administrationen

Primass är utvecklat av assistansanordnare som sett den stora mängd tid som finns att spara.

Det heltäckande systemet

Många företag idag har fler personregister än nödvändigt. Skär ner antalet antal register till ett.

Höj säkerhet & kvalitet

Genom att samla allt på övervakade servrar höjer ni både säkerhet och kvalitet på samma gång.

Primass för dig