Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Allt ekonomirelaterat på ett ställe
På assistansberättigads profil samlas allt som är reltaterat till uppdragets ekonomi. Här laddas månadsredovisningar och budget upp. Assistansbeslut från kommun och Förskringskassan anges här, detta ger Primass underlag för att redovisa använda timmar på ett sätt som är enkelt och lätt att begripa.

Se dina använda timmar
I Primass samlas rapporterade timmar i en pott i varje uppdrag. Detta kan sedan med hjälp av assistansbeslutet redovisas i ett stapeldiagram. Primass räknar då om Väntetid/Beredskap till fulla assistanstimmar för att ni och den assistansberättigade ska få en riktig bild av hur många timmar som använts under aktuell och föregående månad.

Senast uppdaterad 06 december 2020

Funktionsöversikt