Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Allt ekonomirelaterat på ett ställe
På assistansberättigads profil samlas allt som är reltaterat till uppdragets ekonomi. Här laddas månadsredovisningar och budget upp. Assistansbeslut från kommun och Förskringskassan anges här, detta ger Primass underlag för att redovisa använda timmar på ett sätt som är enkelt och lätt att begripa.

Se dina använda timmar
I Primass samlas rapporterade timmar i en pott i varje uppdrag. Detta kan sedan med hjälp av assistansbeslutet redovisas i ett stapeldiagram. Primass räknar då om Väntetid/Beredskap till fulla assistanstimmar för att ni och den assistansberättigade ska få en riktig bild av hur många timmar som använts under aktuell och föregående månad.


Senast uppdaterad 06 december 2020


Funktionsöversikt

Rekrytering

Många assistansanordnare vittnar om att rekryteringsprocessen är en stor tidstjuv i vardagen. Vi har ändrat på detta genom vår rekryteringsportal. Med hjälp av flera smarta funktioner hjälper vi er att sortera ut de

Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara

Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul är uppdelad i flera delar och det finns även en funktion för avvikelserapportering.

Tidrapportering

Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna med BankID. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr va

Lön

Primass är skapat av ett assistansföretag för att kunna hantera stora mängder löneexporter med så lite manuellt arbete som möjligt. Därför har vi stort fokus på att göra lönehanteringen smidig och flexibel

Aktiviteter

Vi har skapat Primass evenemangshanterare för att hjälpa er hålla koll på era utbildningar men den kan självklart användas till alla möjliga evenemang ni vill anordna.

Information

Att hålla assistenter och assistansberättigade uppdaterade kan vara en mycket tuff uppgift.

Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Kopplingar

Primass kan kopplas till flera lönesystem för att vara så flexibelt som möjligt

Varningar

Varje dygn skapas varningsrapporter i Primass som hjälper er fånga upp felaktigheter och påmminer om eventuella åtgärder.

Statistik

Statistik på allt från undersökningar till signerade anställningsavtal och utbildningar. Primass hjälper er få insikt.

Mobilapp

Med vår mobilapp för iOS och Android kan du som assistent se ditt schema, läsa företagets nyheter, tidrapportera och signera med BankID. Enkelt och snabbt, oavsett var du befinner dig.