Effektiv och kvalitativ personlig assistans. Assisterande mjukvara | PrimassVad är Primass?

Primass är ett administrativt system utvecklat av och för anordnare av personlig assistans. Systemet är utvecklat under flera års tid av personer med lång erfarenhet som assistansanordnare i nära samarbete med kunniga systemutvecklare.

Vår vision har redan från början varit att vara det heltäckande systemet för assistansanordnare. Låt oss hjälpa er minska den onödiga tid ni kastar bort på allt från tidrapportering till rekrytering.

Underlätta administrationen

Primass är utvecklat av assistansanordnare som sett den stora mängd tid som finns att spara.

Det heltäckande systemet

Många företag idag har fler personregister än nödvändigt. Skär ner antalet antal register till ett.

Höj säkerhet & kvalitet

Genom att samla allt på övervakade servrar höjer ni både säkerhet och kvalitet på samma gång.

Tidrapportering på ert sätt

Primass erbjuder flera sätt för assistenter att tidrapportera, ni väljer vad som passar er bäst.

Funktioner i Primass

Tidrapportering

Primass största och mest uppskattade funktion är tidrapporteringen. Med Primass får ni in era assistenters tidrapporter digitalt underskrivna. Ingen fysisk underskrift krävs vilket är bra för er administration och ekonomi likväl som miljön. Felrapporterad tid är tyvärr vanligt idag, därför har vi i vår tidrapporteringsmodul inkluderat en kontrollfunktion som heter assistanskartläggningen. Denna funktion gör det enkelt och kul att leta felrapporterad tid.

Schema

Vi tycker det ska vara kul och enkelt att lägga schema. Med Primass schemaläggningsverktyg kan du med hjälp av assistansbeslutet lägga ett schema helt från grunden. I takt med att assistenter blir utplacerade kommer schemaläggningsverktyget hjälpa dig hålla koll på att dygns- och veckovila följs. Ett gällande schema är anpassningsbart allt eftersom assistenter byter pass eller rapporterar frånvaro.

Lön

Med Primass flyter lönehanteringen smidigt. Med tidrapporten som underlag skapar Primass ett färdigt lönebesked redo att exporteras till ert lönesystem. Glöm de tiderna ni var tvungna att manuellt knappa varje löneart!

Assistanskartläggning

Med Primass assistanskartläggning ser ni enkelt när något blivit fel i assistenternas tidrapporter. Om två assistenter rapporterar samma tid, om en assistent inte rapporterat sin tid eller om jouren inte är rapporterad på rätt tid upptäcker ni detta snabbt genom denna mycket uppskattade funktion.

Rekrytering

Många assistansanordnare vittnar om att rekryteringsprocessen är en stor tidstjuv i vardagen. Vi har ändrat på detta genom vår rekryteringsportal. Med hjälp av flera smarta funktioner hjälper vi er att sortera ut de allra bästa assistenterna bland hundratals sökande.

Dokumentation

Primass ger er verktygen ni behöver för att sköta er dokumentation exemplariskt. Vi har utvecklat flera delar som hör till dokumentationen. Bland dessa ingår förutom arbets- och journalanteckningar också genomförandeplan, uppgiftsfördelning och arbetsbeskrivning.

Information

Att hålla assistenter och assistansberättigade uppdaterade kan vara en mycket tuff uppgift. På samma sätt har många assistenter svårt att hålla koll på vad som händer inom verksamheten. Vi har gjort det enkelt för assistansanordnare att både informera medarbetare och assistansanvändare. Allt genom ett mycket lätthanterligt nyhetsflöde alla användare möts av när de loggar in.

Aktiviteter

Med Primass är det lätt att hålla kompetensen på topp. Primass aktivitetshanterare gör det lätt att få en smidig överblick över alla kommande och genomförda kurser. På varje användares profil dokumenteras utbildningshistorik automatiskt vid en genomförd kurs. Förutom kurser fungerar aktivitetshanteringen även utmärkt för planering av andra aktiviteter.

Kopplingar

Primass är möjligt att koppla till andra system. Vi kopplar er Primassportal till ert lönesystem samt Arbetsförmedlingens platsbank. Kontakta oss om ni vill veta mer om våra kopplingar till olika system.

Ekonomi

Primass hjälper er och assistansanvändare att hålla full koll på ekonomin Genom att ni samlar alla tidrapporter på ett ställe kan ni snabbt se hur många timmar som förbrukats per månad både totalt och i varje separat uppdrag. Utöver detta samlas allt ekonomiskt per uppdrag på samma ställe i kundens profil. Här redovisas använda timmar utifrån beslutet på ett pedagogiskt sätt.


Begränsningsperioder

Sedan augusti 2014 kräver Försäkringskassan att assistentens begräsningsperiod ska skrivas ut på varje tidrapport. Detta innebär problem för medelstora till stora assistansanordnare då detta kan vara svårt att hålla koll på. Vi på Primass har därför utvecklat en funktion som håller koll på assistenters begränsningsperioder. Era tidrapporter skrivs ut med fälten för begränsningsperiod färdigifyllda.

Funktioner för alla

Assistansanordnare

Primass är utvecklat av assistansanordnare med administratören i fokus. Det är administratörerna som jobbar med Primass 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Även om vi självklart ständigt jobbar på att göra Primass så lätthanterligt som möjligt för alla, från jobbsökare till assistansberättigad har det alltid varit just administratörerna vi vill underlätta mest för. 

Många assistansanordnare idag skulle hålla med om att arbetsbördan görs tung utav den stora mängden administration som krävs för att göra saker på rätt sätt. Den ersättning man har rätt till är helt enkelt inte anpassad för att täcka administrationsökningen som följer med myndighetskrav. Med Primass kommer ni kunna rikta fokus på det ni vill och det ni gör bäst; att hjälpa människor med olika funktionsvariationer leva ett rikt och värdefullt liv.

 

Klicka på plusen här till höger för att läsa mer om hur Primass underlättar för dig som är assistansanordnare!

Aktiviteter

Vi har skapat Primass evenemangshanterare för att hjälpa er hålla koll på era utbildningar men den kan självklart användas till alla möjliga evenemang ni vill anordna.

Hantera utbildningar i Primass

Primass gör det enkelt att planera utbildningar. Lägg till kommande utbildningar i evenemangshanteraren för att ge anställda och assistansberättigade en bra överblick på vilka utbildningar som kommer finnas tillgängliga.

Anmälningsprocessen

När en assistent eller assistansberättigad vill anmäla sig till ett evenemang får denne fylla i ett anmälningsformulär och därmed ange om denne har några speciella önskemål, t.ex. om specialkost eller övernattning. När anmälan är gjord går en anmälningsbekräftelse ut per mail. Administratören ska sedan godkänna anmälningen. När detta är gjort går en godkännandebekräftelse till den anmäldes epost-adress.

Utbildningshistorik

Med Primass har ni alltid koll på vilka assistenter som gått vilken kurs. När en assistent blivit avprickad på närvarolistan för en kurs hamnar den kursen på assistentens profil tillsammans med datum för deltagande. På detta sätt har både ni och assistenten koll på vilka kurser som genomförts.

Schema

Schemat är i de allra flesta fall en grundläggande komponent för att assistansen ska fungera problemfritt. Med det i åtanke har vi skapat en schemamodul i Primass. Utöver detta har vi också tänkt på att det ska vara modernt, mobilanpassat, lättanvänt och självklart att arbetstidslagen ska följas.

Schemaläggningsverktyg

Att skapa ett schema i Primass är strukturerat och enkelt. Schemaläggaren börjar med att lägga grundschemats pass. Med Primass drag & drop-funktion blir schemaläggandet både smidigt och kul. När passen är utlagda lägger man ut assistenter på de pass de ska jobba. Bryter schemaläggaren mot dygns- eller veckovila varnar Primass.

Levande schema

Man kan som bekant inte veta i förväg hur vardagen kommer se ut. Därför är det när oväntade saker dyker upp viktigt att ha möjligheten att vara flexibel i schemat. Vi kallar det för ”levande schema”. För oss innebär det att man snabbt kan göra ändringar när saker dyker upp. Om assistenter byter pass eller om någon blir sjuk ska arbetsledaren kunna tillsätta vikarie och byta plats på assistenter på ett smidigt sätt.

Förslagsschema

Om du lagt ett eller flera scheman du vill ha feedback på kan du lägga ut det i arbetsgruppen på förslag. Den assistansberättigade och assistenterna kan då granska ditt förslag och komma med synpunkter på hur det kan bli bättre. Denna funktion är mycket omtyckt t.ex. vid planering av sommarschema.

Rekrytering

Mycket av en assistansanordnares tid går åt till rekrytering av assistenter. Med Primass blir rekryteringen bekväm och anställningsprocessen blixtsnabb.

Fyll i alla uppgifter själv

Den jobbsökande fyller i sina uppgifter i rekryteringsportalen helt själv. Att användaren har ansvar för att uppgifterna gäller är genomgående i hela Primass. På så sätt behöver ni aldrig hålla koll på när en assistent byter namn, adress eller kontonummer.

Kopplad till Arbetsförmedlingen

Vår rekryteringsportal är kopplad till arbetsförmedlingens Platsbank. Er annons syns automatiskt i ert Primass. Detta innebär att ni aldrig behöver publicera en annons i flera kanaler.

Primass matchningssystem förenklar urvalet

Primass matchar den assistansberättigades krav & önskemål mot jobbsökares kompetens. På detta sätt förenklar vi ert sökande efter den perfekta assistenten för uppdraget.

Sortera de sökande

Med hundratals sökande på din annons kan det lätt bli förvirrande att gå igenom alla ansökningar. I Primass kan du enkelt sortera ansökningar på flera olika sätt. Det är snabbare, billigare och miljövänligare än att skriva ut högar med pappersansökningar.

Anställningsprocessen går snabbt och smärtfritt

När ni har hittat den perfekta assistenten som ska anställas, går det på ett ögonblick. Ett musklick i rekryteringsportalen flyttar över den jobbsökanden till intranätet samt gör alla nödvändiga kopplingar för att tidrapporteringen ska kunna påbörjas. På samma gång skrivs även anställningsavtal, tystnadsplikt och följebrev ut. Färdigifyllda och redo att skickas för påskrift av er nya assistent.

Ekonomi

Som assistansanordnare är det viktigt att ha fullständig koll på assistansuppdragens ekonomi. Med Primass blir detta lättare.

Allt ekonomirelaterat på ett ställe

På assistansberättigads profil samlas allt som är reltaterat till uppdragets ekonomi. Här laddas månadsredovisningar och budget upp. Assistansbeslut från kommun och Förskringskassan anges här, detta ger Primass underlag för att redovisa använda timmar på ett sätt som är enkelt och lätt att begripa.

Se dina använda timmar

I Primass samlas rapporterade timmar i en pott i varje uppdrag. Detta kan sedan med hjälp av assistansbeslutet redovisas i ett stapeldiagram. Primass räknar då om Väntetid/Beredskap till fulla assistanstimmar för att ni och den assistansberättigade ska få en riktig bild av hur många timmar som använts under aktuell och föregående månad.

Information

Att hålla assistenter och assistansberättigade uppdaterade kan vara en mycket tuff uppgift.

Informera medarbetare

Med Primass är det enklare än någonsin att låtar era medarbetare ta del av viktig information. Genom ett nyhetsflöde på Primass startsida kan ni hålla alla uppdaterade utan ansträngning. Ni laddar upp er nyhet tillsammans med en eller flera bilder. Dessa nyheter syns sedan varje gång Primassanvändare loggar in.

Dokumentation

Primass har stöd för dokumentation enligt Socialstyrelsens regler. Vår dokumentationsmodul innehåller fyra delar där tre av dem också innehåller en funktion för avvikelserapportering.

Arbets- och journalanteckningar

Primass har en funktion för både arbetsanteckningar och journalanteckningar. På assistansanvändarnas profiler skriver ni arbetsanteckningar. Dessa kan redigeras i upp till en vecka innan de måste journalföras eller tas bort. Detta blir författaren påmind om genom epost. Om en assistansberättigad begär sin journal skriver ni ut den genom ett musklick.

Genomförandeplan

I Primass kan ni lägga in er befintliga genomförandeplan eller skapa en ny från grunden. Frågorna i denna kan sedan besvaras av den assistansberättigade direkt i Primass. När frågorna är besvarade kan ni och assistansanvändaren rapportera avvikelser på specifika punkter. Vill inte assistansanvändaren svara på frågorna digitalt finns möjligheten för er att överföra svaren in i Primass manuellt.

Uppgiftsfördelning

Primass uppgiftsfördelning fungerar likt genomförandeplanen så att ni lägger upp den befintliga eller skapar en helt ny från grunden med hjälp av vår designmall. Därefter godkänns den av arbetsledare och assistansanvändaren. Därefter kan avvikelser rapporteras. Vill inte assistansanvändaren svara på frågorna digitalt finns möjligheten för er att överföra svaren in i Primass manuellt.

Arbetsbeskrivning

Alla assistansanvändare i Primass har möjligheten att skapa sin arbetsbeskrivning med hjälp av vår designmall och vårt lättförståeliga användargränssnitt. Den färdiga arbetsbeskrivningen kopplas sedan till assistenternas profiler. En färdig arbetsbeskrivning kan användas för att rapportera avvikelser.

Avvikelserapportering

För att rapportera en avvikelse ska ett formulär fyllas i. Ett besvarat formulär innehåller all information ni behöver för att undersöka avvikelsen. När en avvikelse rapporteras i ditt uppdrag blir du uppmärksammad på detta genom epost. När du sedan ändrar status på ärendet till ”slutfört” journalförs det automatiskt.

Kopplingar

Lönesystem

Primass kan kopplas till flera lönesystem för att vara så flexibelt som möjligt. Hör av er för mer information angående våra kopplingar.

Lönesystem som stöds av Primass i dagsläget:
Crona Lön, LSS

Arbetsförmedlingen

När ni väljer att börja använda Primass kopplar vi ert konto på Platsbanken till Primass rekryteringsportal. På så sätt kommer era lediga tjänster på Platsbanken automatiskt också vara sökbara i Primass

Lön

Primass är skapat av ett assistansföretag för att kunna hantera stora mängder löneexporter med så lite manuellt arbete som möjligt. Därför har vi stort fokus på att göra lönehanteringen smidig och flexibel

Exportera ett färdigt lönebesked

När en assistents tidrapport godkänts är den färdig för export till ert lönesystem. Med ett musklick packas alla assistenters löneunderlag ihop till en fil som kan importeras av valfritt lönesystem där de tolkas som lönebesked.

Löneartskoder

Genom ett lättanvänt system väljer ni själva i uppstarten av Primass vilka lönearter som ska användas till vilka tidstyper. Detta kan ni när som helst anpassa. Ni kan också koppla flera lönearter till samma rapporterade tid, på så sätt kommer naturligtvis OB med automatiskt om ni så vill.

Redovisa till Försäkringskassan

Med Primass skriver ni ut FK-blanketten 3059 med ett musklick. Skriv ut alla på en gång eller välj själva vilka som ska skrivas ut. Blanketten som skrivs ut är färdigifylld, elektroniskt signerad och redo att skickas till Försäkringskassan.

Tidrapportering

Digitala tidrapporter

Med Primass är era tidrapporter digitala. Detta är enligt oss det bästa alternativet för tidrapporter. Er verksamhet har mycket pengar och tid att spara i att skära ned på administration och att förhindra fel i handskrivna tidrapporter.

Faktiskt arbetad tid

I Primass kan man välja att basera tidrapporter på faktiskt arbetad tid. Detta innebär att assistenten får en tom tidrapport i början av månaden. Assistenten fyller sedan i de timmar som denne faktiskt jobbat direkt efter avslutat pass. För att förenkla tidrapporteringen har vi gjort Primass anpassat för olika plattformar. Vare sig assistenten använder en smartphone, Ipad, PC eller MAC så finns Primass tillgängligt.

Schemalagd tid

Ett annat alternativ för tidrapportering är att ge assistenter behörighet att basera sin tidrapport på schema. Detta görs genom att assistenten får en färdigifylld tidrapport utifrån schema. Allt assistenten sedan behöver göra är att rapportera avvikelser från schemat och godkänna.

Traktamenten

Med Primass glöms ett traktamente aldrig bort, vare sig utrikes eller inrikes. Du fyller snabbt i avresedatum och hemkomstdatum efter din resa så räknar Primass ut hur många traktamenten du har rätt till. Har du haft fria måltider kan du även ange dessa.

Alla tidstyper finns representerade

I Primass rapporterar assistenten alla tidstyper som kan tänkas behövas. Allt från assistanstid till havandeskapspenning och traktamenten rapporteras direkt i Primass tidrapportsformulär. Är det någon typ vi inte har finns ett fritextalternativ där assistenten själv får ange tidstyp.

Attestering och digital underskrift

För att en tidrapport ska vara giltig behöver den attesteras i tre led. Detta görs i Primass. Första attesteringen görs av assistenten genom att skicka in tidrapporten. Därefter attesteras den av arbetsledaren och till sist av en administratör. Samtliga av dessa attesteringar jämställs med fysisk underskrift vilket gör att Försäkringskassan har godkänt Primass tidrapporter digitalt underskrivna.

Assistanskartläggning

Assistanskartläggningen är en mycket uppskattad funktion. Denna gör det möjligt för arbetsledaren och er att snabbt få en överblick över alla rapporterade assistanstimmar. Om det finns tid som inte rapporterats eller om två assistenter rapporterat dubbelt ser ni det enkelt.

Tidrapporter lagras

Med Primass är det ingen risk att tidrapporter försvinner. Även om assistansuppdraget upphör så finns tidrapporterna alltid kvar.

Vikarielista

Primass håller koll på när en assistent har rapporterat samma tid som en annan assistents sjukfrånvaro. Därför kan ni som är assistansanordnare skriva ut en färdig vikarielista, färdig att skickas till kommunen.

Webshop

Som en bonusfunktion har vi på Primass lagt till valet att ha webshop i Primass. Denna funktion kan användas genom att sälja/ge bort profilkläder och andra produkter.

Hur en beställning går till

Webshopen finns tillgänglig när en användare loggar in i Primass. Där ser användaren bilder samt information på samtliga produkter. När man beställer något fyller man i ett formulär där man anger storlek och betalningssätt (faktura eller löneavdrag). Det går då ut ett mail till er webshops-ansvarige med en beställningsorder.

Assistansordnare
Assistansordnare
Assistansanordnare

Assistansberättigad

För oss på Primass handlar administrationssystem främst om att underlätta och ersätta onödigt arbete. Förutom detta har vi byggt systemet kring frivillig delaktighet. Som assistansberättigad i Primass har du alltid möjlighet att logga in och se alla utförda assistanstimmar jämfört med ditt beslut. På så sätt har du alltid koll på hur många timmar du använt och hur många du har kvar att använda. Utöver detta har du genom Primass tillgång till genomförandeplanen, uppgiftsfördelningen och arbetsbeskrivningen. Var du än är, när du än behöver det.

 

Klicka på plusen här till höger för att läsa mer om hur Primass underlättar för dig som är assistansberättigad.

Ekonomi

När du som assistansanvändare loggar in i Primass kan du på din profil se viktig information om ekonomin i din assistans.

Se dina använda timmar

I Primass kan du i realtid se hur många timmar dina assistenter rapporterat in, samtidigt som dom rapporterar. Primass använder assistansbeslutet för att räkna ut hur många timmar du har kvar att använda, både per månad och per avräkningsperiod. Vilket kan jämföras mot föregående avräkningsperiod. Med hjälp av Primass grafik får du en snabb överblick av ekonomin i din assistans.

Se dina ekonomiska rapporter

Du kan i Primass se dina månadsredovisningar allt eftersom de laddas upp på din profil. Vi på Primass vill göra allt för att öka din inblick i just din assistans.

Schema

Full kontroll med Primass

Primass schemamodul ger dig som användare av personlig assistans överblick över vilken assistent som ska jobba. Om assistenter byter pass ser du det direkt i programmet. Vill du att assistenterna ska sköta schemat så att du kan fokusera på annat finns självklart den möjligheten också.

Primass schemaläggningsverktyg följer arbetstidslagen

Med Primass schemaläggare finns ingen risk för att dina assistenter jobbar mer än vad som är tillåtet. Detta regleras redan i skapandefasen av schemat med hjälp av varningar.

Primass schema, som du vill ha det

Hur vill du kolla på schemat? Med Primass kan du anpassa din vy. Vill du se schemat månadsvis, veckovis eller dag för dag? Eller vill du kanske skriva ut schemat och ha det på kylskåpet? Du väljer.

Rekrytering

Primass förenklar din rekrytering

Med Primass rekryteringsportal vill vi göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig att välja den perfekta assistenten. Du får möjlighet att fylla i vilka önskemål och krav du har på dina assistenter. Krävs det att din assistent har körkort, kunskaper om rullstolshantering eller har du kanske önskemål om att din assistent ska kunna prata ett annat språk? Detta fyller du snabbt i på din Profil i Primass.

Publicera din annons

När din annons publiceras på Arbetsförmedlingens platsbank hämtar Primass automatiskt in den. Jobbsökare kan då söka den tjänst du har ledig.

Primass matchningssystem förenklar urvalet

När det finns sökande på en annons sätter Primass matchningssystem igång. De jobbsökande matchas mot dina krav och önskemål så att du snabbt kan se vilken eller vilka av de sökande som passar dig bäst.

Sortera de sökande

När man ska gå igenom hundratals ansökningar kan det vara lätt att bli snurrig. Därför ger vi dig möjlighet att enkelt sortera de sökande efter ditt första intryck. Vare sig du tycker ansökningen är intressant, inte intressant eller om du är osäker så kan du sätta en status som uttrycker detta. Din anordnare kan sedan se vilka sökande du kan tänka dig kalla till intervju.

Anställningsprocessen går snabbt och smärtfritt

När du hittat den assistent som passar dig bäst räcker det med ett knapptryck för att anställa assistenten. Den anställde kan då börja tidrapportera omgående. Anställningsavtal och tystnadsplikt får anordnaren ut färdigifyllda med assistentens uppgifter. Enkelt.

Aktiviteter

Enkelt att utbilda sig

I Primass lägger assistansanordnaren upp sina kommande kurser under fliken ”evenemang”. Här kan du som assistansberättigad och dina assistenter enkelt anmäla sig till de kurser ni är intresserade av. Din anmälan kommer då gå vidare till anordnaren som godkänner dig.

Speciella önskemål

Vill du påminna din anordnare om något när du anmäler dig? Du kanske behöver övernattning, speciell kost eller att du tar med dig en assistent. Detta fyller du i Primass ansökningsformulär.

Information

Informationsflödet blir enkelt med Primass

Vi har förenklat sättet assistansanordnare får ut vital information till asssistenter och assistansberättigade.

Genom att bygga startsidan i Primass på ett sådant sätt att man ser nyhetsflödet direkt när man loggar in finns det ingen risk för att information tappas någonstans på vägen. Assisstenter måste skapa sin tidrapport varje månad och kan därför inte undvika att också se de nyheter som läggs ut i Primass.

Dokumentation

   Delaktighet

Att sköta dokumentationen riktigt är ett krav som Socialstyrelsen ställer på assistansanordnare. Vad vi på Primass har gjort är att förenkla en annars långtråkig process och gjort dokumentationen lite roligare. I vår dokumentationsmodul har vi stort fokus på den assisstansberättigades delaktighet.

På din profil ser du din genomförandeplan och uppgiftsfördelning. Du kan också skapa en egen arbetsbeskrivning från grunden. Vill du granska din journal skriver assistansanordnaren ut den med ett musklick.

Assistansberättigad
Assistansberättigad
Assistansberättigad

Personlig assistent

Vi på Primass tycker att vara personlig assistent handlar om att finnas där för en annan människa. Med Primass kan din arbetsgivare snabbt och enkelt få ut aktuell information du behöver för att utföra ditt arbete. Med schemat i Primass vet du när du ska jobba och med Primass tidrapportering rapporterar du in din arbetade tid. Vad det gäller dina personuppgifter har de aldrig varit säkrare. Du är den enda i systemet som har möjlighet att ändra dina personuppgifter. Detta leder till att vi minskar ned missförstånd angående uppgifter som adress och utbetalningskonto avsevärt. Du som är assistent men är sugen på att söka fler tjänster hos din arbetsgivare gör detta enkelt genom rekryteringsportalen. Låt Primass fokusera på administrationen så du kan fokusera på det viktiga arbete du utför.

 

Klicka på plusen här till höger för att läsa mer om hur Primass underlättar för dig som är personlig assistent

Tidrapportering

Primass gör det enkelt att rapportera arbetad tid

Vare sig du använder mobil, surfplatta eller dator kan du lätt rapportera in din tid med hjälp av Primass tidsformulär. Här har vi stöd för alla tidstyper du kan tänkas rapportera uppdelade i färger och symboler för att göra det så enkelt för dig som möjligt.

Skapa en tidrapport per arbetsställe

Jobbar du hos flera personer? Då kan du skapa en tidrapport per arbetsställe så dina tider inte förväxlas.

Fyll i dina traktamenten direkt i programmet

Med Primass glöms ett traktamente aldrig bort, vare sig utrikes eller inrikes. Du fyller snabbt i avresedatum och hemkomstdatum efter din resa. Därefter räknar Primass ut hur många traktamenten du har rätt till. Har du haft fria måltider kan du även ange dessa.

Rapportera din sjuktid med hjälp av Primass

I Primass rapporterar du den tid du varit sjuk direkt i din tidrapport. Mer behöver du inte göra.

Skriv under din tidrapport med ett klick

Primass tidrapportssignering har på grund av sin höga säkerhet blivit godkänd av Försäkringskassan. Detta innebär att du aldrig mer behöver skriva under dina tidrapporter för hand. Det räcker med att skicka in den i Primass.

Håll koll på dina gamla tidrapporter

Med Primass är det ingen risk att tidrapporter försvinner. Dina tidrapporter lagras så du när som helst kan gå tillbaka och se hur du jobbat tidigare.

Schema

Håll koll på när du ska jobba

Med Primass schemamodul kan du och dina kollegor hålla koll på när ni ska jobba. Vill du inte logga in och kolla i datorn kan du skriva ut schemat eller ladda ned den till kalendern på en smartphone. Vill du bara se dina egna pass kan du filtrera bort de andra.

Rapportera din frånvaro direkt i schemat

Ska du ha semester, föräldraledighet eller kanske ta ut komptid? Då kan du rapportera detta direkt i schemat. Arbetsledaren kan då tillsätta vikarie. Inget krångel, bara en enkel, tidsparande funktion.

Passnoteringar

Kommunikation i arbetet är viktigt! Assistansanvändaren eller du som assistent kan göra noteringar på kommande pass. Om det är något du bör veta om passet innan denne börjar är det här ett jättebra sätt för dina kollegor att berätta det på.

Byte av pass kan skötas i Primass schema

Vill du byta pass med en annan assistent kan arbetsledaren byta plats på er med några enkla musklick.

Schema till tidrapport

I Primass har du som är assistent möjlighet att exportera ditt schema till en färdigskriven tidrapport, redo att godkännas.

Se föreslagna scheman

Schemaläggaren kan sätta ett eller flera förslagscheman du kan granska och tycka till om. Detta är en mycket omtyckt funktion vid semesterplanering.

Rekryteringsportalen

Fyll i alla uppgifter själv

Du som är arbetssökande kan själv skapa konto i Primass. Där får du fylla i alla uppgifter som krävs för att söka en tjänst. Du får svara på frågor, skriva ett personligt brev, fylla i tidigare anställningar samt referenser. När du känner dig klar kan du söka de tjänster som assistansanordnaren har lediga för tillfället.

Matchning mot assistansanvändaren

Administratören matchar snabbt din profil mot assistansanvändarens önskemål och krav för att se hur kompatibla ni är. Ansökningar kallas sedan till intervju med ett enkelt knapptryck.

Lätt att anställa

Om du blivit lovad arbete behöver du inte vänta länge på ditt anställningsavtal. Med Primass skriver arbetsgivaren ut anställningsavtalet, försäkran om tystnadsplikt och ett följebrev samtidigt som anställningen sker.

Intresseanmälan

Är du inte intresserad av en specifik tjänst men ändå vill göra dig tillgänglig för framtida arbete går det självklart att bara skapa en profil och fylla i ditt CV. Så länge du finns bland de sökande finns chansen att du blir tillfrågad om arbete.

Aktiviteter

Håll koll

Med Primass evenemangshantering ser du som är assistent vilka kurser och andra aktiviteter din arbetsgivare planerar.

Anmäl dig till evenemang

Med Primass anmäler du dig lätt till de evenemang du vill delta i. Du får fylla i ett kort formulär där du anger om du har speciella önskemål angående kost eller övernattning. När du blir godkänd att delta på ett evenemang meddelas du automatisk genom mail.

Kom ihåg dina utförda utbildningar

Efter att du gått en utbildning hittar du den bland dina andra på din profil. Med Primass glöms inga utbildningar bort. Vill du manuellt lägga till en utbildning du deltagit i går det självklart också bra!

Information

Primass gör informationsfödet smidigt!

För dig som personlig assistent kan det vara svårt och innebära onödigt mycket jobb att hålla dig uppdaterad på vad som händer hos din arbetsgivare. Vi på Primass har löst detta genom ett informationsflöde som anordnaren fyller med nyttig information. Detta flöde syns av dig som assistent varje gång du loggar in i Primass för att tidsrapportera. På så sätt är du alltid uppdaterad med det nyaste.

Webshop

Köp kläder och andra prylar med tryck

Shoppingsugen? I Primass kan man välja att ha en webbshop för att sälja företagets kläder eller reklamartiklar. Här kan du som assistent beställa hem kläder. Du får ange storlek och betalningssätt. Vill du betala med löneavdrag eller faktura? Du väljer själv.

Personlig Assistent
Personlig Assistent
Personlig Assistent